Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci

Zabawy swobodne: indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne w kole przy muzyce, zabawy ruchowe ze śpiewem;

8.00 – 8.15 Przygotowanie do śniadania

Czynności organizacyjno-porządkowe i higieniczno-sanitarne;

8.15- 8.45 Śniadanie

8.45 – 9.00 Toaleta

Czynności higieniczno-sanitarne po posiłku;

9.00 – 9.30 Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych z całą grupą;

Zajęcia dydaktyczne w sali zabaw – zabawy: przy muzyce, ruchowe, taneczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia plastyczne itp.

9.30 – 10.00 Zabawy swobodne dzieci

indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań

10.00 – 10.15 Drugie śniadanie

10.15 – 10.30 Zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego

Rytmika / Język angielski / Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych,

10.30 – 11.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub na placu zabaw

Indywidualne, grupowe lub zespołowe zabawy ruchowe, swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, gry i zabawy sportowe;

11.30 – 11.40 Przygotowanie do obiadu

Czynności samoobsługowe i sanitarno-higieniczne;

11.40 – 12.00 Obiad

Kształtowanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku;

12.00 – 14.00 Odpoczynek – leżakowanie

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie wybranych bajek przez nauczyciela;

14.00 – 14.15 Przygotowanie do posiłku

Ubieranie dzieci, czynności samoobsługowe i sanitarno-higieniczne po leżakowaniu;

14.15 – 14.30 Zupka

14.30 – 14.45 Toaleta

14.45 – 15.15 Zabawy popołudniowe w sali

Zabawy zorganizowane: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe, badawcze lub dydaktyczne;

15.15 – 15.30 Przygotowanie do podwieczorku

Czynności samoobsługowe i sanitarno-higieniczne;

15.30 – 15.45 Podwieczorek

15.45 – 17.00 Zabawy swobodne dzieci pod opieką nauczyciela

Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, sprzątanie sali po zabawie, odbieranie dzieci przez rodziców;