Niepubliczne Przedszkole Promyczek Katarzyna Łoposzko-Rogińska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zorganizowanie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w klubie dziecięcym przy przedszkolu Promyczek w Gdyni Chwarznie”

Tytuł projektu:

Zorganizowanie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w klubie dziecięcym przy przedszkolu Promyczek w Gdyni Chwarznie

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Promyczek Katarzyna Łoposzko-Rogińska

Cel projektu i planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest utworzenie klubu dziecięcego przy przedszkolu „Promyczek” w Gdyni Chwarznie, w którym zostanie zorganizowane 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wsparcie unijne gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi prowadzonych przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest zapewnienie rodzicom pomocy w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przez sprawowanie opieki nad dziećmi.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie:

286 437,50 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich:

243 471,87 PLN