Ramowy plan dnia

7.00 – 7.50 przyjmowanie dzieci
7.50 – 8.20 toaleta, I śniadanie
8.30 – 9.00 zajęcia dodatkowe
9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne, zabawy
10.00 – 10.15 toaleta, II śniadanie (owoce)
10.15 – 11.40 wyjście na dwór
11.40 – 12.20 zajęcia wyrównawcze, zabawy
12.20 – 12.50 toaleta, obiad
12.50 – 14.00 odpoczynek na kocykach, słuchanie bajek, oglądanie książeczek, układanie puzli
14.00 – 14.50 zabawy
14.50 – 15.10 toaleta, podwieczorek
15.10 – 17.30 zabawy, odbiór dzieci